Tilaus- ja toimitusehdot

Noudatamme toiminnassamme kiinteistöpalvelualan yleisiä, kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Tilaussopimuksessa voidaan kuitenkin määritellä asiakaskohtaisia sopimusehtoja, joita ensisijaisesti noudatamme.


DESIMERKKI.fi (FinnEco Solutions Oy, 2667758-9), (jatkossa palveluntuottaja) tuottaa sovittua palvelua asiakkaalle sopimuksessa ja / tai erikseen sovittuna ajankohtana. Aikaa käytetään sopimuksessa yhteisesti määritelty aika, ellei asiakas ole erikseen tilannut palvelua muutetulla ajalla. Työ suoritetaan sovitusti ma-pe klo 9-21 välisenä aikana, lauantaisin klo 10-21 välisenä aikana ja pyhä-päivinä 10-18 välisenä aikana, ellei asiakkaan kanssa ole toisin tilaussopimuksessa sovittu. Kohteessa tehdään DESIMERKKI.fi -sivun toimiala- ja palvelukohtaiseen pikadesinfiointiin määritellyt toimenpiteet ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu muista kohdekohtaisista työsuorituksista, tai ellei kohteessa olevien asiakkaiden / henkilöiden toiminta ja oleskelu estä tiettyjen kohteiden desinfiointia. Kohteeseen saapumisajat ovat viitteellisiä, ja päivittäinen vaihtelu on normaalisti + – 30 min.

Peruutukset, muutokset ja palvelukäynnit

 

Mikäli ette ole tyytyväisiä palveluumme ensimmäisenä tilauspäivänä, voitte peruuttaa tilauksen välittömästi (ensimmäisen tilausvuorokauden aikana), jolloin emme veloita teitä ensimmäisen päivän palvelusta.

Mikäli haluatte peruuttaa koko tilauksen ensimmäisen tilausvuorokauden jälkeen, voi tämän tehdä yhden viikon varoitusajalla. Ilmoitukset puhelimitse, sähköpostitse, tai yhteydenotto-lomakkeella. Ilmoitathan peruutuksen yhteydessä yrityksenne nimen, asiakasnumeronne, sekä päivämäärä, jolloin toivotte palvelun keskeytettävän.


Palvelukäynnin osuessa juhlapyhään, voidaan vuoro siirtää asiakkaan pyynnöstä toiseen ajankohtaan tai perua kokonaan. 

Käynti ei siirry automaattisesti, vaan tästä on aina sovittava palveluntuottajan kanssa.

 

Asiakasyrityksen ollessa poikkeuksellisesti tai väliaikaisesti suljettuna / ei toiminnassa, voi palvelukäynnit keskeyttää sovituksi ajaksi.

Asiakkaan peruuttaessa yksittäisen desinfiointikäynnin / yhden päivän palvelukäynnit tulee tästä ilmoittaa palvelun-tuottajalle viimeistään kahta vuorokautta ennen peruutusta koskevan palvelukäynnin alkamista. Mikäli asiakas peruuttaa palvelukäynnin myöhemmin kuin kahta vuorokautta ennen peruutusta koskevan palvelukäynnin aloitusajankohtaa veloitetaan asiakkaalta normaali palvelukäyntimaksu. 

 

Mikäli asiakas haluaa perua enemmän kuin yhden palvelukäynnin / yhden päivän palvelukäynnit tulee siitä ilmoittaa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen tauon aloittamista. Muutoin asiakasta veloitetaan normaalisti tilaussopimuksen hinnoittelun mukaisesti myös myöhään perutuilta palvelukäynneiltä.

 

DESIMERKKI-tarra poistetaan asiakkaan tilasta, jos palvelu keskeytetään yli kolmeksi päiväksi asiakkaan kohteen ollessa auki. Mikäli asiakkaan kohde on pitkään suljettuna, voi palvelun keskeyttää enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi.

 

Palveluntuottajalla on oikeus siirtää tai perua sovittuja ajankohtia asiakkaalle ilmoittamalla. Jos sairastapauksissa 

korvaavaa henkilöä ei saada täyttämään palvelukäyntiä, voidaan ajankohtaa siirtää palveluntuottajan toimesta.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus omaisuudesta ja kalusteista


Asiakkaan tulee ennen ensimmäistä palvelukäyntiä tuoda esille desinfioitavan kohteen mahdolliset kallisarvoiset esineet, irtaimisto tms. muu materiaali jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta tai mitä ei tule desinfioida lainkaan.

 

Lisäksi asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa kalusteista ja materiaaleista joiden puhdistuksessa tulee käyttää erikoispuhdis-tusaineita tai ei ehdottomasti saa käyttää tiettyjä puhdistus- / desinfiointiaineita.

 

Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa myös sopimuskauden kuluessa.

Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet 


Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan yleisesti toiminnasta annettuja lakeja ja asetuksia.

Vahingot ja vakuutukset


Palveluntuottajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalle asiakaskohteissa. Vahinko-tapauksissa tulee tehdä ilmoitus välittömästi (viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa). Esine- ja omaisuus-vahingoissa ilmoitukseen tulee liittää selvitys vahinkotapahtumasta sekä kuva vahingon kohteesta.

 

Reklamaatiot ja huomautusaika


Mikäli pikadesinfiointia tai käsidesin täyttöpalvelua ei ole tehty sovitun tai palvelukuvauksen mukaisesti, tulee siitä ilmoittaa heti palvelukäynnin suorittamisen jälkeen, viimeistään seuraavana työpäivänä klo. 12.00 mennessä, jolloin tilanteen mukaan suoritamme palvelun sen tekemättä jääneeltä osalta uudelleen tai vaihtoehtoisesti hyvitämme täyden hinnan reklamaatiota koskevasta palvelukäynnistä. Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita ei hyvitetä asiakkaalle.

Veloitusperusteet ja laskutus


Toteutuneesta työstä / palvelusta laskutetaan voimassaolevan tilaussopimuksen mukaisen hinnan mukaan. Laskutus tapahtuu kahden viikon välein. Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa / muuttaa hinnoitteluaan erillisellä ilmoituksella.

Paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä.

Salassapito ja turvallisuus


Palveluntuottajan kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka nojalla asiakkaan ja palvelun-tuottajan sekä kaikkien osapuolten tietojen luottamuksellisuus säilyy.

Sopimus, voimassaolo ja muut ehdot


Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Sopimuksia tehdään samanlaisina yksi kappale molemmille osapuolille. Muiden ehtojen ja asioiden osalta palveluntuottaja noudattaa kiinteistö-ja puhtaanapitoalalle yleisesti määriteltyjä ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat toimitusehdot ovat vallitsevia.

YRITYS

Tarjoamme pikadesinfiointipalveluitamme toistaiseksi Turun seudulla. Uutuutena lisäksi käsidesin toimitus- ja täyttöpalvelut!

Kysy myös ekologisten desinfiointi- ja puhdistusaineiden toimituksista.

Palveluajat:
Yhteystiedot:

Ma - pe: 9 - 21

La: 10 - 21

Su: 10 - 18

+358 44 977 9755

info@desimerkki.fi

FinnEco Solutions Oy

Y-tunnus: 2667758-9

© 2020 FinnEco Solutions Oy